Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısında, Gürcistan Gümrük İdaresi ile Ticaret Bakanlığı arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesinin (OGK) ilk toplantısının 4 Ekim 2016 tarihinde Gürcistan'da gerçekleştirilmiş olduğu, ikinci toplantının ise ülkemizin ev sahipliğinde 19 Kasım 2019 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR ile Gürcistan Gelirler İdaresi Başkanı Vakhtang LASHKARADZE başkanlığında Ankara'da yapılmasının planlandığı belirtilmekte ve bu kapsamda söz konusu toplantı gündemine alınmasında fayda görülen hususların iletilmesi istenmektedir.

 

Bu bağlamda anılan toplantı gündemine getirilmesinde yarar görülen hususların 20 Eylül Cuma günü saat 17.30'a kadar ekte yer alan form ile birlikte selim.sahin@immib.org.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Ek: Firma Talep Formu