Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Taslağın İlişkin Görüş Talebi Hk

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Ortak Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında anılan Yüksekokul tarafından bir adet Ulusal Meslek Standardı ve iki adet Ulusal Yeterlilik hazırlandığı bildirilmekte olup söz konusu meslek standardı ve yeterliliklerin tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amaçlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu meslek standardı ve yeterliliklere ilişkin varsa görüş ve değerlendirmelerinizin aşağıdaki linkte yer alan formlara işlenerek 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar, emrah.ozturk@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederim.

 

 

 

 

Not: http://foimyo.kocaeli.edu.tr/sliderhaber.php?id=KIAfA7J2qACqVFqQ linkinden meslek standardı ile ulusal yeterliliklere ve değerlendirme formlarına ulaşılabilmektedir.