Genel Bilgi

2020 yılında ülkemiz mal ihracatı 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, İMMİB'in iştigal sahasında yer alan mal sektörlerinin ihracat toplamı 58,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Türkiye'nin toplam mal sektörleri ihracatının %35'ini oluşturdu.

Sektör kırılımlarına bakıldığında, 2020 yılında; 2019 yılında da olduğu gibi en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olan Kimya sektörü 18,3 milyar dolar, Çelik sektörü 12,7 milyar dolar, Elektrik ve Elektronik sektörü 11,1 milyar dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü 8,3 milyar dolar, Madencilik ürünleri sektörü 4,3 milyar dolar ve Mücevher sektörü 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin hizmet sektörleri ihracatı da İMMİB çatısı altında yer almaktadır. 2019 yılında 64,8 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet sektörleri ihracatı 2020 yılında 34,4 milyar dolar oldu.

Dolayısıyla, İMMİB'in temsil ettiği tüm sektörler, ülkemizin kümülatif mal ve hizmet ihracatının yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını artırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. İMMİB çatısı altında bulunan 7 İhracatçı Birliği ile gerçekleştirilen faaliyetler genel olarak özetlenirse,

•          5 farklı ülkede 219 firmanın katıldığı, 4 adet fiziki ve 3 adet de sanal olmak üzere 7 milli katılım organizasyonu,

•          Fiziki ve sanal olmak üzere toplam 27 adet alım ve ticaret heyeti,

•          6 adet info stand katılımı,

•          Biri kimya sektörüne, diğeri de elektrik sektörüne yönelik olan 2 adet ARGE proje pazarı organize ettik.

•       Profesyonel eğitmenlerce, günümüz koşullarına uygun olarak İMMİB Akademi'de fiziki ve online olmak üzere toplam 104 eğitim düzenledik. 130 günlük eğitim takvimimizde toplam 622 saatlik paylaşım yaptık. Mart ayından bu yana tüm eğitimlerimiz online, herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti. Eğitimlerimize 4.253 firmadan 22.709 kişi katıldı.

•          23'ü UR-GE, 2'si HİSER olmak üzere 25 adet kümelenme projesi yürütüldü.

•      İMMİB bünyesinde yeralan AB Projeler Şubemizce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, 2020 yılında 21 yeni proje başvurusunda bulunuldu. Halihazırda yürütmekte olduğumuz 9 adet AB projemize, 3 adet de yeni kabul edilen AB projemiz eklendi, 10 projemiz de değerlendirme aşamasında bulunmaktadır. Bu şekilde katkı sunmakta olduğumuz yürütülen ve kabul edilen AB projelerinin toplam bütçesi 40 milyon Euro oldu. Dünyanın en büyük sivil araştırma programı olan UFUK 2020'de bilgi çoğaltıcısı olarak görev alan İMMİB, aynı zamanda UFUK 2020 kapsamında Türkiye'de proje yürüten tek Genel Sekreterlik oldu.

•          Yaklaşık 1100 adet yeşil pasaport işlemi gerçekleştirildi.

•    30 bini aşkın devlet destekleri başvuru dosyası incelendi, üye firmalarımızın devlet desteklerinden etkin şekilde faydalanabilmesine yönelik bilgilendirme hizmetleri verildi.

31 Bin üyesi ve güçlü sektörleri ile Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatının %50'sini gerçekleştiren Lider İhracatçı Birliği İMMİB, her türlü koşulda, dış ticaret fazlası vermenin önemine olan inancıyla, ihracatçı firmalarımıza hizmet vermeye ve ülkemiz ihracatını artırmaya yönelik faaliyetlerinde öncü olmaya devam etmektedir.