Genel Bilgi

2019 yılında İMMİB'in iştigal sahasında yer alan mal sektörlerinin ihracat toplamı 62 milyar doları geçti ve Türkiye'nin toplam mal sektörleri ihracatının %35'ini oluşturdu. Bu oran her sene hatta her ay bu seviyeyi koruyor.

62 milyar doların sektörel kırılımlarına bakarsak, bu dönem içinde kimya sektörümüz 20,6; çelik sektörümüz 13,9; elektrik ve elektronik sektörümüz 11,2; demir ve demir dışı metaller sektörümüz 8,1; madencilik ürünleri sektörümüz 4,3; ve mücevher sektörümüz 4,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin tüm hizmet sektörleri ihracatı da tamamıyle İMMİB çatısı altında yer alıyor. 2018 yılında 48,6 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet sektörleri ihracatı en güncel verilere göre 2019 Ocak-Aralık döneminde 64,8 milyar dolar oldu. Dolayısıyla İMMİB'in temsil ettiği sektörler, ülkemizin kümülatif mal ve hizmet ihracatına %50'sini oluşturuyor diyebiliriz.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetleri çatısı altında bulunan 7 İhracatçı Birliği ile gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri;

  • 79 ülkeden 933 firma ile 31 alım heyeti gerçekleştirdik
  • 484 firmamız ile 38 sektörel ticaret heyeti düzenledik
  • 11 ülkeye,  946 firmamız ile  29 milli katılım fuarı gerçekleştirdik
  • 5 farklı ülkeye 8 adet,  12 adet de yurt içinde olmak üzere fuarlara info stand ile katılım sağladık
  • İMMİB Akademi'de 282 gün 151 adet eğitim verildi; eğitimlerimize 600 firma 2200 kişi katıldı
  • 10.7 Milyon Euro bütçeli 3 Adet Avrupa Birliği Projesinin yürütülmesinde yer aldık
  • Yaklaşık 2300 adet yeşil pasaport işlemi gerçekleştirdik
  • 23'ü URGE, 1'i HİSER olmak üzere 24 adet kümelenme projesi yürüttük
  • Binlerce teşvik dosyasını inceledik, eksiklerini yazdık, onayladık, Ticaret Bakanlığımıza ilettik.

2020'de tüm bu faaliyetlerimizi İhracat Ana Planımız ve Kalkınma Planımız stratejileri ve de elbette sizlerden gelen talepler doğrultusunda geliştirerek arttırmayı amaçlıyoruz