Personel Alım Sonuçları Hk.

12.09.2018 tarihinde gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi ekteki dosyada yer almaktadır.

 

Not: Asil olarak kazanan adaylara posta yoluyla tebligat yapılacak olup belgeleri hazır olan adaylar tebligatın ulaşmasını beklemeksizin göreve başlayabilirler. 

 

SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR,

  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı 
  2. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durum olmadığına ilişkin sağlık raporu ve Akciğer Grafisi.
  3. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan. (E-devlet üzerindentemin edilebilir)
  4. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
  5. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyan. (E-devlet üzerinden temin edilebilir)
  6. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) noter onaylı sureti.
  7. Kendi el yazısı ile yazılmış özgemiş.
  8. Yerleşim Yeri Adres Beyanı. (E-devlet üzerinden temin edilebilir)
  9. Kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak olan çalışma belgesi.(Adayın hizmeti bulunması durumunda)
  10.  SGK Hizmet dökümü.