Türk Parasının Korunması Hk.

Türk parasının korunması kanunu kapsamında alınan karara ek olarak 12 Eylül 2018 tarihli ekli kararname yayınlanmıştır. Söz konusu Kararname ile; Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü kira sözleşmesi, iş, hizmet ve eser sözleşmeleri bedellerinin 30 gün içinde Türk parasına dönmesi hükmü getirilmiştir. 
 

12 Eylül 2018 tarihli Kararname: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-7.pdf

 

6 EKİM 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51):

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006.htm