Hizmet Sektörüne Yönelik - 2015/9 Sayılı Karar (Turquality)