Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi - 2014/8 Sayılı Karar

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

DESTEK TÜRÜ

DESTEK KONUSU

DESTEK ORANI

DESTEK ÜST SINIRI (USD)

Pazara giriş

Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar

%50

Şirket başına yıllık
250.000 USD

Test / Analiz Raporu

Raporlar

Tarım analizi

Tarım analizleri

 

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) PROJESİ DESTEĞİ

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

DESTEK ORANI

Makine, Ekipman ve Donanım Alımı

% 50

Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

% 50

Yazılım Alımı

% 50

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

% 50

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalar

% 50

Giderler 2 YIL süresince TOPLAM da 1.000.000 USD kadar ve bir şirketin AZAMİ 1adet projesi desteklenir.

KTZ Proje desteği kapsamına alınmak için, KTZ projesinin T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Proje kabulü için doğrudan T.C. Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapılmalıdır.

-Yeni Başvuru Süreci Bilgilendirme Sunumu-

KEPport üzerinden e-imza atmak için tıklayınız!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın Uygulamasına İlişkin Duyuru

!!!!!!!Destek Başvurularının KEP Gönderisi İle Yapılması Hakkındaki Duyuru!!!!!!!

Destek Başvurularının KEP Gönderisi İle Yapılması Hakkındaki 2. Duyuru

!!!!KEP İle Yapılacak Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler!!!!

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

2014/8 Uygulama Usul ve Esasları (20.08.2019)


PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ 

Başvuru Dilekçesi

EK-1 (Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar) (14.11.2018)

EK-2 (Başvuru Dilekçesi)

EK-3 (Belge/Sertifika) Başvuru Formu

EK-4 (Test/Analiz Raporu) Başvuru Formu

EK-5 (Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri)  (Güncelleme 29.04.2019)

EK-6 (Taahhütname)

EK-7 (Beyanname)

EK-8 (Test Analiz Raporları İcmal Tablosu) (Sadece Test/Analiz Raporunun Avantaj Sağladığı Durumlarda!)


KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİ 

KTZ EK-1 Başvuru Formu (YENİ - 9 Ağustos 2019)

KTZ EK-2 Proje Gerçekleşme Raporu (YENİ - 9 Ağustos 2019)

KTZ EK-3 Ödeme Talep Formu

KTZ EK-4 Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

KTZ EK-5 Taahhütname

KTZ EK-6 Beyanname

KTZ EK-7 İBGS Destek Ödeme Başvuru Dilekçesi


KEPport İle E-İmza Atılmış Örnek Doküman

!!!Yurt dışında düzenlenmiş faturaların, belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, faturanın düzenlendiği ülkedeki ilgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması gerekmektedir. (2014/8 sayılı Karar Uygulama Usul ve Esasları Madde 22/2 ve 22/3 gereği)

EK-1 ve KTZ EK-4'te belirtilen başvuru için gerekli belgelere ek olarak, Dosya İşlem Bedeli Makbuzu/Dekontunun da sunulması gerekmektedir. (30 TL - İMMİB - Garanti Bankası Güneşli Şubesi (295) TR21 0006 2000 2950 0006 2950 41)

Pazara Giriş Belgesinin destek kapsamına alınması talebi ile ilgili doldurulması gereken tablo için tıklayınız!

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Ticaret Bakanlığı sayfası için tıklayınız!