Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi - 2014/8 Sayılı Karar

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

DESTEK TÜRÜ

DESTEK KONUSU

DESTEK ORANI

DESTEK ÜST SINIRI (USD)

Pazara giriş

Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar

%50

Şirket başına yıllık
250.000 USD

Test / Analiz Raporu

Raporlar

Tarım analizi

Tarım analizleri

 

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) PROJESİ DESTEĞİ

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

DESTEK ORANI

Makine, Ekipman ve Donanım Alımı

% 50

Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

% 50

Yazılım Alımı

% 50

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

% 50

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalar

% 50

Giderler 2 YIL süresince TOPLAM da 1.000.000 USD kadar ve bir şirketin AZAMİ 1adet projesi desteklenir.

 

-01.01.2021 tarihi itibarıyla Pazara Giriş Belgeleri Desteği Başvurularının DYS üzerinden yapılması gerekmektedir!-

Destek Yönetim Sistemi Giriş

DYS - Pazara Giriş Belgesi Desteği Başvuru Kılavuzu

DYS - Belge/Sertifika Kapsama Alınma Başvuru Kılavuzu

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (21.01.2021)


Kep Üzerinden Başvuru Süreci Bilgilendirme Sunumu (31.12.2020 tarihinden önce yapılan başvurular için)

KEPport üzerinden e-imza atmak için tıklayınız!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın Uygulamasına İlişkin Duyuru

"CE İŞARETİ" Desteğinde Sadece B ve C modüllerinin Desteklenebileceği hk. 08.06.2015 Tarihli Uygulama Talimatı hk.

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

2014/8 Uygulama Usul ve Esasları (20.08.2019)

2014/8 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge


PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ 

DYS Ekleri

EK 1 - Başvuru Belgeleri ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

EK 2 - Test-Analiz Raporları İcmal Tablosu

31.12.2020 Öncesi Belge ve Formlar

Başvuru Dilekçesi

EK-1 (Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar) (14.11.2018)

EK-2 (Başvuru Dilekçesi)

EK-3 (Belge/Sertifika) Başvuru Formu

EK-4 (Test/Analiz Raporu) Başvuru Formu

EK-5 (Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri) (29.04.2019)

EK-6 (Taahhütname)

EK-7 (Beyanname)

EK-8 (Test Analiz Raporları İcmal Tablosu) (Sadece Test/Analiz Raporunun Avantaj Sağladığı Durumlarda!)


KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) YETKİNLİK PROJELERİ 

KTZ Proje desteği kapsamına alınmak için, KTZ projesinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Proje kabulü için doğrudan Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmalıdır.

KTZ EK-1 Başvuru Formu

KTZ EK-2 Proje Gerçekleşme Raporu

KTZ EK-3 Ödeme Talep Formu

KTZ EK-4 Destek Ödemesi İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

KTZ EK-5 Taahhütname

KTZ EK-6 Beyanname

KTZ EK-7 İBGS Destek Ödeme Başvuru Dilekçesi


KEPport İle E-İmza Atılmış Örnek Doküman

!!!Yurt dışında düzenlenmiş faturaların, belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, faturanın düzenlendiği ülkedeki ilgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması gerekmektedir. (2014/8 sayılı Karar Uygulama Usul ve Esasları Madde 22/2 ve 22/3 gereği)

EK-1 ve KTZ EK-4'te belirtilen başvuru için gerekli belgelere ek olarak, Dosya İşlem Bedeli Makbuzu/Dekontunun da sunulması gerekmektedir. (30 TL - İMMİB - Garanti Bankası Güneşli Şubesi (295) TR21 0006 2000 2950 0006 2950 41)

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Ticaret Bakanlığı sayfası için tıklayınız!