Alıcı Firma Değişikliği

ALICI FİRMA DEĞİŞİKLİĞİ


6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 14. Maddesi 2. Bendinin ' Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.' hükmü çerçevesinde Gümrük Beyannamelerinde alıcı firma değişikliğinde Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki evraklar istenmektedir.


1. Dilekçe (ıslak imzalı )
2. Gümrük Beyannamesi
3. Eski Fatura
4. Yeni Fatura
5. Sözleşme
 
Not: Dilekçe ıslak imzalı ve yeni fatura orijinal olmalıdır, diğer evrakların ise fotokopileri yeterlidir.