Alıcı Firma Değişikliği

ALICI FİRMA DEĞİŞİKLİĞİ


6 Haziran 2006 tarih ve 26190 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Yönetmeliğinin 14. Maddesi 2. Bendinin ' Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.' hükmü çerçevesinde Gümrük Beyannamelerinde alıcı firma değişikliğinde Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki evraklar istenmektedir.


1. Dilekçe
2. Gümrük Beyannamesi
3. Eski Fatura
4. Yeni Fatura
5. Alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme (sözleşme olmaması durumunda proforma faturanın alıcı ve satıcı tarafından kaşe ve imzalı hali de kabul edilmektedir.)
 
Not: 1) Faturanız E-fatura ise Dilekçeniz ve eklerini evrakkayit@immib.org.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz. 

        2) Faturanız Orjinal fatura ise dilekçe Aslı ve eklerinin İMMİB Genel Sekreterliğine elden veya kargo ile göndermeniz gerekmektedir.