Nispi Aidat İadesi (Tescilli )

NİSPİ AİDAT İADESİ

3 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 46. Maddesi 5. Bendinin 'İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nisbi ödeme ve ek nisbi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.' hükmü çerçevesinde Nisbi Aidat Ödemelerinde Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki evraklar istenmektedir.

1. Dilekçe (banka hesap bilgileri ve ilgili personel iletişim bilgileri de eklenmelidir)

2. İmza Sirküleri (Dilekçeyi imzalayan kişiye ait)

3. İhracatçı firmanın Gümrük Müşavirine verdiği Vekaletname

4. İhracat Beyannamesi

5. İMMİB Nispi Aidat Makbuzu

6. Gümrük Müdürlüğünden alınan Usulsüzlük Para Cezası Kararı

7. Ceza Makbuzu

 

Not: Belgelerin Elden, kargo ile yada E-posta yolu ile (evrakkayit@immib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.