Lider Birlik İMMİB

MUSTAFA KAMAR
BAŞKAN

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birlikleri olarak ülke ekonomimizin geçen seneyi 168,1 milyar dolar tutarında rekor bir mal ihracat rakamıyla bitirmesinden ve 2019 yılına çok daha büyük hedeflerle başlamasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. İMMİB'in temsil ettiği sektörlerin kırılan rekordaki %36,5'luk payı adına ayrıca gururluyuz. 
Tüketen değil, üreten bir millet oldukça geleceğe umutla bakmaya devam edebiliriz. Bu bilinçle İMMİB olarak, 2018 yılında 36 farklı ülkede birçok faaliyete imza attık. Bunlar arasında 26 ticaret heyeti, yurt dışı fuarlarda 18 info-stand, 23 milli katılım organizasyonu ve 34 adet alım heyeti yer alıyor. Yalnızca iş odaklı olmadık, eğitime de destek verdik; 575 üye firmamızın 2259 çalışanına toplam 170 eğitim imkânı sunduk. 
Aynı zamanda ülke içinde 11 seminer düzenleyip, yurt dışında 16 konferansa katılım göstererek hemen hemen her üniversite öğrencisinin, tekno kentin, start-up firmalarının ve girişimcilerin bir araya geldiği AR-GE proje pazarları ile tasarım yarışmaları düzenlemeyi sürdürdük. 
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25.000 aktif üye firmamız ile ülkemiz mal ihracatının % 36,5'inde pay sahibi olduk. Gerçekleştirdiğimiz tüm aktiviteler çerçevesinde geçtiğimiz yıla oranla temsil ettiğimiz sektörler olarak  % 16,2'lik artışla 61,3 milyar dolar mal ihracata imza attı. Bu miktara hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizi de dâhil ettiğimiz zaman 12 aydaki performansımız yaklaşık 110 milyar USD'ye ulaşarak Türkiye toplam mal ve hizmet ihracatının %50'sini oluşturdu.
Ekonomik konjonktür açısından rekor bir büyüme ile başlayan 2018 yılını, özellikle üçüncü çeyrekten itibaren başlayan dış kaynaklı olumsuz gelişmelere karşın mücadele ederek başarıyla tamamladık. 
Ülkemiz, döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan enflasyon baskısına karşın topyekûn mücadele vererek bu zor dönemden alnının akıyla çıktı. Bu süreçte İMMİB olarak bir yandan UR – GE projelerini devam ettirirken bir yandan da Turquality ve Marka Desteği'nden firmalarımızı faydalandırmaya devam ettik. 2018 yılında Turquality Tebliği kapsamında yer alan 259 markanın 94'ü İMMİB'deydi. 
Tüm bu bilgiler ışığında “ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik” yılı olarak adlandırılan 2019 yılına umut dolu bir şekilde, çok daha büyük hedeflerle başladık. 
Bu yıl da, her adımımızla ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmaya devam ederken, etkin olduğumuz pazarlardaki varlığımızı artırıp hedef pazarlarımıza etkili bir giriş yapmak istiyoruz. Lider birlik İMMİB olarak gerek uluslararası fuarlar gerekse küresel platformlarda faaliyet alanlarımızı ilgilendiren organizasyonlarla mevcut başarımızı sürdüreceğimize inancımız tamdır.