2018 Yılı Değerlendirmesi

DR. S. ARMAĞAN VURDU

Değerli Üyelerimiz,

2018 yılı Türkiye için “ihracatta zirve yılı” olarak tarihe geçti. Ülkemizin 168,1 milyar dolar değerindeki mal ihracatının %36,5'ini İMMİB'in temsil ettiği sektörler olan kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik mallar, demir ve demir dışı metaller, mücevher ve madencilik ürünleri oluşturdu.

2018 yılında Hizmet İhracatçıları Birliğinin Genel Sekreterliğimiz bünyesinde kurulması ile İMMİB ailesi güçlenerek büyüdü. 2017 yılında 43,6 milyar USD olarak gerçekleşen hizmet ihracatı, 2018 Ekim ayında yıllıklandırılmış olarak 47,6 milyar USD'ye ulaştı. Bu çerçevede, İMMİB'in temsil ettiği 7 sektörün toplam ihracat değerinin yaklaşık 110 milyar USD olduğunu ve Türkiye'nin toplam mal ve hizmet ihracatının %50'sini oluşturduğunu söyleyebilmekteyiz.

Ülkemizin ihracatını geliştirmek için 2018 yılında üyelerimizin değerli katkıları ile İMMİB ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetleri rakamsal olarak sizlerle paylaşmak isterim:

 • 26 farklı ülkeye ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımıza 336 üye firmamız katılım sağladı; 1.169 alıcı firma ile bir araya gelme fırsatı elde etti ve toplam 3.362 adet ikili görüşme yapıldı.
 • 34 adet alım heyeti organizasyonu ile 82 ülkeden 1.425 alıcı firmanın ülkemize gelmesini sağladık ve 1.225 Türk ihracatçısı ile iş ilişkisi kurmalarında ilk adım olduk.
 • 23 adet fuara düzenlediğimiz milli katılım organizasyonları ile 696 Türk firması, 11 farklı ülkede ürünlerini dünyaya sergiledi.
 • 18'i yurt dışında 12'si yurt içinde olmak üzere toplam 12 ülkede 30 adet info stand kurarak sektörlerimizin temsilini gerçekleştirdik.
 • 7 adet Türkiye Tanıtım Standı kurduk.
 • 2018 yılında Birliğimiz bünyesinde 22 UR-GE Projesi yürütüldü, 2018 yıl sonu itibariyle 17 proje aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte. Bugüne dek toplam 1234 üye firmamız UR-GE projelerine katılım gösterdi. Bu projeler kapsamında 23 firmamız ilk defa ihracat gerçekleştirdi ve 60 firmamız ilk defa heyete/fuara katılım sağladı.
 • 16 adet uluslararası konferansa katılarak sektörlerimizi temsil ettik ve çok taraflı katılım gerçekleşen platformlarda sektörlerimizin sesi olduk.
 • 9 adet çalıştay düzenledik; bu çalıştaylarda 502 sektör temsilcisini bir araya getirerek işbirliği kurma, sektörel sorunların çözümünde ve strateji belirlemeye yönelik ortak bir platform yarattık.
 • İMMİB'in ticaret politikası savunuculuğu faaliyetleri de 2018 yılında daha yoğun bir seviyede gerçekleşti. ABD'nin Genel Tercihler Sisteminden (GSP) Türkiye'yi çıkarma durumunda Türkiye'yi savunma görevi TİM tarafından İMMİB Genel Sekreterliğine verildi. ABD'nin çelik ithalatında %50 oranında vergi uygulamaya başlaması üzerine ÇİB önderliğinde lobi faaliyetleri ve Türkiye tarafından açılan iptal davası için avukatlık hizmeti alımı yapmaktayız.
 • Konvansiyonel, kimyasal ve biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası anlaşmalar olan ve ülkemizi temsil görevi Birliğimize verilen, 192 ülkenin taraf olduğu Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS), 41 üyeli bir rejim olan ve Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Wassenaar Düzenlemesi ile 42 üye ülkesi bulunan Avustralya Grubu anlaşmaları kapsamında ihracat kontrol sürecini ve takibini gerçekleştirdik.
 • Bakanlığımızca 2017 yılında başlatılan ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi uygulaması kapsamında Birliğimizce şimdiye kadar 2864 üyemizin yeşil pasaport sahibi olmasını sağladık, başvuruları almaya devam ediyoruz.
 • TİM'in İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde 375 üyemiz yer aldı.
 • Tasarım ve AR&GE'nin ülkemiz ihracatının katma değerini arttırmada en önemli enstrümanlar arasında bulunduğu bilinci ile 4 adet tasarım yarışması ve 2 adet AR&GE Proje Pazarı düzenledik.
 • İhracat rekorları kıran üye firmalarımıza 4 adet ödül töreni organizasyonu ile plaketlerini takdim ettik.
 • IRCA Onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 5S gibi teknik eğitimler; dış ticaret ve mevzuat eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri, finans ve muhasebe eğitimleri, liderlik ve yöneticilik eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri gibi çok geniş bir yelpazede 317 günlük 170 adet eğitim düzenledik. 2018 yılında da Türkiye'nin en çok eğitim düzenleyen birliği olduk; eğitimlerimize çeşitli iş sahalarından 575 firma, 2259 kişi katıldı. Mesleki ve teknik eğitimler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilebilmesi için MEB ile sözleşme imzaladık; 2019 yılında hayata geçecek İMMİB AKADEMİ projemizle, İMMİB-MEB onaylı sertifikalı eğitimlere başlayacağız.
 • 10.174.708 Euro bütçeli 3 adet AB projesinin yürütülmesinde yer aldık. Plastiklerin geri kazanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesini, gençlerin istihdam edilebilirliğini ve işgücü piyasasına katılımını, Avrupa çapında girişimcilerin hareketliliğini arttırmaya yönelik olan bu projelerimiz 2019 yılında da devam edecek.
 • 1 milyondan fazla gümrük beyannamesi onayı gerçekleştirdik.
 • Ticaret Bakanlığının 10.000 firmanın e-ticaret sitelerine üye yapılması projesi kapsamında 3650 üyemizin e-ticaret sitelerine üye olmasını sağladık.
 • Üyelerimizin fuar, heyet, Turquality, markalaşma gibi ihracata yönelik devlet desteklerinden en etkin ve hızlı şekilde faydalanabilmesi için yıl boyunca çok yoğun çalışarak başvuru kabulleri, dosya inceleme, eksiklik bildirimi ve süreç takibi yaptık.
 • Turquality tebliği kapsamında yer alan 259 markanın 94'ü İMMİB'de ve bu kapsamda 2018'de yapılan başvuru dosyalarının %36'sının inceleme ve sonuçlandırılma süreci Birliğimizce yürütüldü; Birliğimiz bu oranlarla bu yıl da en büyük hacme sahip birlik oldu. 
 • 3.000'e yakın yurt dışı fuar desteği, yurt içi fuar desteği, pazara giriş belgeleri desteği başvuru dosyası aldık.

Yukarıda bazılarını rakamsal olarak ifade ettiğimiz çalışmalarımız, “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı” olmasını hedeflediğimiz 2019 senesinde de çeşitlenerek ve artarak devam edecek. Lider Birlik olarak, 2019 yılında hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için üyelerimize katkımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, tüm ihracatçılarımızı geride bıraktığımız başarılı yıl için kutluyor, verimli bir yeni çalışma yılı diliyorum.