S. ARMAĞAN VURDU

Değerli Üyelerimiz,

Uluslararası ekonominin gelişim sürecinde imalat sektöründeki gelişmeleri takiben hizmet sektörünün de geliştiğini görüyoruz. Hizmet ticareti son 40 yıldır istikrarlı bir büyüme gösteriyor ve şu anda dünya ihracatının beşte birini hizmet sektörü yapıyor. 2016 yılında yaklaşık 4,8 trilyon dolar; 2017'nin ilk çeyreğinde ise 2016 yılı ilk çeyreğine göre %3,3 oranında artış ile 1,2 trilyon dolar değerinde hizmet ihracatı kaydedilmiştir. Dünyanın en büyük hizmet ihracatçısı ülkeleri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin'dir. İhracatta hizmetin payı gelişmiş ülkelerde yüksek artış oranına sahip olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerin ihracatında hizmetin payının artış oranı daha da yüksek seviyelerde gerçekleşiyor.

IMF'nin nisan ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre küresel büyüme %3,8 ile 2011'den beri en hızlı büyüme seviyesini gerçekleştirdi, 2018 ve 2019 yılları boyunca da %3,9 seviyesinde olması öngörülüyor. Büyüme oranlarını yukarıya çeken ülkeler ise gelişmekte olan ülke ve pazarlar grubudur. Gelişmiş ekonomiler grubunda % 2,3 olan 2017 büyüme oranı, gelişmekte olan ve yeni oluşan pazarlarda % 4,8 olarak gerçekleşmiştir. Küresel büyümeyi oluşturan kalemleri incelediğimizde ise hizmet sektörünün dünya ekonomisine artan katkısı dikkat çekiyor. Hizmet ihracatı artışta olan ülkelerin dörtte birinde, hizmetin ihracat içerisindeki payı 1980'lerin başına kıyasla %20 oranında artmış durumda. Bu artışta en önemli etkenlerin işlem maliyetlerinin düşmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler olduğunu görüyoruz. Diğer yandan IMF'nin ödemeler dengesi istatistiklerine göre de ihracatı en hızlı büyüyen hizmet kalemi telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri olarak gerçekleşmiştir; gelişmekte olan ülkelerde turizm ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde hizmet sektörünün GSYH içerisindeki payı Dünya Bankası verilerine göre ortalama % 66; Türkiye için de bu oran 2001 yılından beri %60 ve üstü seviyelerinde korunuyor. Tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri karşılaştırıldığında hizmet sektörü, ülkemiz istihdamına katkısı en yüksek olan sektördür. Diğer yandan, ülkemizde hizmet ihracatı son üç yılda azalış göstermiş, 2017'de bir nebze iyileşme sağlanmış durumdadır. Ülkemiz 2017 yılının ilk çeyreğinde dünyaya 7,1 milyar dolar değerinde hizmet ihracı gerçekleştirmiştir. T.C. Merkez Bankası 2018 Şubat Ödemeler Dengesi raporuna göre de, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler 364 milyon ABD doları artarak 846 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Seyahat ve yatırım geliri kalemlerinde olumlu gelişmeler gözlemliyoruz.

Ekonomimizin daha hızlı büyümesi için; katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten, ticarette dünya trendlerini takip eden ve stratejik davranabilen dinamik bir ülke olmalıyız. Ekonomi Bakanlığımız tarafından bu amaçlarla yapılan yeniliklerden birini değerli ihracatçılarımız ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İMMİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren altı birlikten biri olan Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin unvanının değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulmasına ilişkin tebliğ 24 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete yayınlandı. Taşımacılık turizm, inşaat, sigorta, finansal hizmetler, bilgi teknolojileri, danışmanlık, reklamcılık ve dağıtım, sağlık, eğitim, posta ve kurye, telekomünikasyon, haber ajansı hizmetleri, telif hakkı ve lisans ücretleri, imtiyaz haklarına ilişkin hizmetler ve diğer ticari hizmetleri ihraç eden üyelerimize yönelik çalışmalar yapacağımız müstakil bir Hizmet İhracatçıları Birliği kuruldu. Artık, Türkiye'nin lider birliği İMMİB'in bünyesinde faaliyet gösteren 7 birlik ve 7 farklı ana sektör bulunmaktadır. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin mayıs ayında yapılacak Genel Kurul toplantılarından sonra belirlenecek olan yönetimi ile Türkiye ekonomisine katkımızı arttırmak için daha da büyüyen bir aile olacağız.

Türkiye'nin ilk ve tek Hizmet İhracatçıları Birliği'nin tüm ihracat camiasına hayırlı olmasını diliyorum.