Dünya Ticaret Örgütü Barometresi Analizi

MERAL USLU

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ BAROMETRESİ ANALİZİ

Dünya Ticaret Örgütü istatistikleri, dünya mal ticareti hacminin 2019'un üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre % 0,2 oranında azaldığını göstermektedir. Dördüncü çeyrekte yıllık büyüme rakamları bir miktar artabilir, ancak son barometre okuması sürekli bir iyileşmeyi işaret etmiyor. Nitekim, henüz koronavirüsü konuşmaya başlamamış olduğumuz zamanda hesaplanan beklentilere göre bile DTÖ raporu yıllık ticaret büyümesinin 2020'nin ilk çeyreğinde tekrar düşebileceğinden bahsediyordu. Resmi istatistikleri ancak haziran ayında konuşabileceğiz.

 

Dünya Ticaret Örgütü'nün yayınladığı Mal Ticareti Barometresi (Goods Trade Barometer),  dünya ticaretinin son trendlere göre seyri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir gösterge. Barometre hesaplandığı ay sonrasındaki 3-4 aylık dönem için küresel ticaretin ivmesini ölçmeyi ve dönüm noktalarını belirlemeyi amaçlar. Barometredeki 100 değerindeki okumalar, orta vadeli trendler doğrultusunda büyüme gerçekleşeceğini gösterir; 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret eder. 2011'den bu yana barometre tahminleri ile gerçekleşmeler yandaki grafikte göründüğü gibi oldukça uyumludur.

 

Aralık 2019'a ait olan ve Şubat 2020'de yayınlanmış olan gösterge 95.5 puan olarak açıklandı. Önceki okuma Kasım 2019'a aitti ve 96.6 puandı. Önceki okumaya göre düşmüş olan gösterge, ticaret hacmindeki büyüme oranının 2020'nin başlarında zayıflamaya devam edebileceğine işaret ediyor. Düşük büyüme beklentileri, 2020'nin ilk birkaç ayında yaşadığımız küresel sağlık tehditleri ve diğer son gelişmelerle daha da düşecektir; çünkü bu gelişmeler gösterge hesaplarına dahil edilmemişti.

 

Mal Ticareti Barometresi, birkaç endeksin bileşimidir. Şu endeksleri içermektedir:

İhracat siparişleri: Önde gelen ekonomilerdeki iş anketlerine dayanan Satın Alma Yöneticileri Endekslerinden türetilen yeni ihracat siparişleri endeksi. İhracat siparişleri dünya ticaretiyle ilgili olarak önemli verilerdir ve DTÖ'nün üç aylık ticaret hacmi verilerinden daha önce açıklanıyor.

Otomotiv ürünleri:  Önde gelen ekonomilerde binek araçların satış ve / veya üretimine dayalı bir otomotiv sektörü endeksi. Otomobil satışları ve üretimine ilişkin veriler, iş çevrimleri ve ticaretine öncülük etme eğilimindedir ve çok erken yayımlanır.

Hava taşımacılığı: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) sağlanan ve üç aylık ticaret verilerinden daha önce yayınlanan ve iki ila üç aylık ticareti gösteren bir hava taşımacılığı endeksi. Hava taşımacılığı, global ekonomik faaliyetteki dönüm noktalarının erken bir sinyalidir.

Konteyner taşımacılığı: Büyük uluslararası limanlardaki çıktıyı hacim bazında temsil eden bir sevkiyat endeksi. Konteyner taşımacılığı, dünya ticaretini oldukça yakından takip ediyor ve DTÖ üç aylık ticari işlem hacmi istatistiklerinden daha önce çıkıyor.

Elektronik bileşenler: Önde gelen ihracatçı ve ithalatçı ülkeler için fiziksel birimler ile gümrük verilerine dayanan ikili elektronik bileşenler ticareti endeksi. Elektronik komponent ticareti, dünya ticaretini öngörmede orta derece kuvvetli bir gösterge sayılıyor.

Hammadde: Miktar bazında gümrük verilerine dayanan tarımsal hammadde ticaret endeksi. Hammadde ticaretindeki dönüm noktaları çok belirleyicidir, ancak dünya ticareti ile genel korelasyonu, diğer bileşenler kadar güçlü değildir.

 

 

2019'un kasım ayından bu yana barometrede görülen düşüş, konteyner taşımacılığı endekslerinde (94,8) ve tarımsal hammaddelerde (90,9) ve otomotiv ürünleri endeksindeki (100,0) ek düşüşlerden kaynaklandı. İhracat siparişleri (98,5) ve elektronik bileşenler (92,8) mevcut seviyenin altında olsa da dengeleniyor gibi görünüyor. Hava taşımacılığının performansı ise en düşük seviyesine gelmiş durumda (94,6).

Bununla birlikte, Mal Ticareti Barometresinin her bileşeni COVID-19'un ekonomik etkisinden ve hastalığı tedavi etme ve kontrol altına alma çabalarının neticelerinden etkilenecektir.