Swot Analizi Çalıştayı

2012 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan birçok sorun nedeniyle zorlu günler geçiren Türk çelik sektörü, ithal ikamesi yaratacak üretim ve ihracat artışına ulaşmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu amaçla Çelik İhracatçıları Birliği sektörün önde gelen temsilcilerini 23 Mayıs 2016 tarihinde Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı'nda bir araya getirdi.

Çalıştayda, Türk çelik sektörünün mevcut durumu ortaya konularak, güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte sektörün önündeki fırsat ve tehditler tespit edildi.İki günlük çalıştayda sektörün güçlü yönleri; coğrafi konumu ve limanlara yakınlığı, güçlü yurtiçi çelik talebi, organizasyon gücü ve Türk çeliğinin bilinirliği sayesinde dış pazar genişliği ve çeşitliliği olarak belirlendi. Kamu-sektör, sektör içi ve ortak satın almalardaki işbirliği eksikliği, katma değeri yüksek ürün üreten tesislerin küçüklüğü ve/veya rekabetçi olmamasının yanı sıra sektördeki Ar-Ge, inovasyon ve katma değerli ürün eksikliği ise güçlendirilmesi gereken zayıf yönler olarak ortaya çıktı.Sektörün, uzun ve yassı ürün gruplarında detaylı analizi yapılırken; çalıştayda ilgili taraflar görüş alışverişinde bulundu. İlk adımda uzun ve yassı alt grubu SWOT analizlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, ikinci adımda bu alt grup analizlerini ortak paydada birleştirdiler. 

Söz konusu çalıştayda SWOT analizinin ardından TOWS analizi yöntemiyle stratejiler belirlendi. Analiz doğrultusunda Türk çelik sektörünün bilinirliğinden de faydalanarak MENA ve Sahra Altı Afrika bölgesinde artan talebin değerlendirilmesi, talepteki artışa uygun Ar-Ge ve inovasyonun yapılması, sıvı metal şarjı ile üretim yöntemine dönüşümü sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hedef pazarlardaki nihai kullanıcılarla işbirliğinin artırılması ve ortak hammadde alımı organizasyonu gibi stratejiler belirlendi. Ayrıca organizasyon gücünü kullanarak katma değerli yeni ürünler geliştirilmesinin ve mevcut ürünlere değer katabilecek kaynakların yaratılmasının yanı sıra sektör-kamu-sektör içi işbirliği sayesinde agresif, dampingli ve teşvikli ihracata karşı önlemler geliştirilmesi, şirket evlilikleri ve/veya konsolidasyon, çeliğe alternatif olabilecek malzemelere karşı Ar-Ge ve inovasyon yapılması ve atıl kapasiteyi kullanmaya yönelik teknolojik dönüşüm için ortak girişim kurulması da stratejiler arasında yer aldı.

Çelik İhracatçıları Birliği'nin ev sahipliğini yaptığı Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı'na, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı, Çelik İhracatçıları Birliği yönetim ve denetim kurulu üyeleri, İMMİB Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Danışmanı, TÇÜD, ÇEBİD, YİSAD ve BESİAD gibi sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.