TURKHAS Urge Projesi Ortak Akıl Çalıştayı

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ" (UR-GE) destekleri kapsamında Türkiye'deki beyaz eşya yan sanayi üreticilerinin ihracatını artırmak amacıyla Nisan 2016 'da ikinci kez “TURKHAS (Beyaz Eşya Yan Sanayi) Takımı” adıyla kümelenme çalışması başlatıldı.Ekonomi Bakanlığı tarafından “İyi Uygulama Örneği” olarak ödüllendirilen ilk proje 2015 yılının Ocak ayında tamamlanmıştı.

Türkiye geneline yayılmış üyelerden oluşan küme katılımcıları beyaz eşya ana sanayi firmalarına komponent üreten yan sanayi firmalarından oluşmaktadır. Mart 2016'da yapılan firma ziyaretlerinin ardından 15 Nisan 2016'da “Ortak Akıl Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda proje süresi boyunca hangi ülkelerin hedefleneceğinden firmaların uluslararası pazarlarda kurumsallık ve rekabetçilik seviyelerinin artırılması için hangi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınacağına kadar çeşitli konular belirlenerek kümenin stratejik yol haritası çizildi. 3 yıl sürecek projede ticaret heyetleri, alım heyetleri ve fuar katılımları düzenlenecektir.Proje sonunda katılımcı firmaların ihracat rakamlarının en az %70 oranında artırılması hedeflenmektedir.