Nasıl Üye Olurum ?

Nasıl Üye Olurum

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

Sayın Yetkili,

Web sitemizde  ''ÜYELİK'' sekmesinin içerisinde yer alan ''ÜYELİK BAŞVURU FORMU''  doldurulduktan sonra, işlem sonunda yazıcınızdan alacağınız ''Üye Başvuru Formu ve Taahhütname'' nin ıslak imzalı ve şirket kaşeli olacak şekilde tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

16.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda alınan karar doğrultusunda, mezkûr Birlik üyelerinden tahsil edilecek giriş aidatları belirlenmiştir.

 

Hizmet İhracatçıları Birliği üyelik aidat ücreti cari yıldan önceki yıldaki brüt satışlar rakamınıza göre değişecektir.  Söz konusu brüt satışlar tutarı;

0-9,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı (3.578 TL )

10-29,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı (7.156 TL )

30-59,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı (10.734 TL )

60-99,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı (14.312 TL )

100 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 5 katıdır. (17.890 TL )

 

Üyelik başvuru formu ve Taahhütnameye ek olarak 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin (Kurumlar Vergisi beyannamesi henüz Çıkmamış firmalarımız Aşağıdaki Paragrafı okuyunuz) Vergi dairesi SMMM veya YMM onaylı aslı olması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Beyannamenizi onaylayan SMMM veya YMM'nin faaliyet belgesi ile birlikte imza beyannamesini (bu iki evrak fotokopi olabilir) Üyelik başvuru formu ve Taahhütname ile birlikte tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesini ibraz edemeyen firmalarımız, YMM veya SMMM tarafından onaylanmış 2020 yılı brüt satış tutarını gösterir yazı (DİLEKÇE) aslı ile YMM veya SMMM'nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesinin Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. 

Üyelik ücreti için web sitemizde yer alan üyelik sekmesinin içerisindeki yıllık aidatlar ve hesap numaralarından iban bilgilerimize ulaşabilirsiniz. EFT gönderecek iseniz, Hesap ismini ''Hizmet İhracatçıları Birliği'' olarak belirtmeniz gerekmektedir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:

1. Üyelik başvuru formunda Hizmet İhracatçıları Birliği'ni işaretleyiniz.

2. Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname ve vekilin imza sirküleri taranarak ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.

3. Hizmet İhracatçıları Birliği giriş aidatı, cari yıldan bir önceki yıl; 

0-9,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı (3.578 TL )

10-29,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı (7.156 TL )

30-59,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı (10.734 TL )

60-99,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı (14.312 TL )

100 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 5 katıdır. (17.890 TL )

4. Yeni üye olan firmalardan sadece giriş aidatı tahsil edilecektir. 

5. Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte  giriş aidatını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilirler. 

6. 2017 yılından itibaren ihracatı kayda aldırmak, Birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak, hizmet ihracatçılarına sunulan hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunmak, devlet teşviklerinden yararlanmak veya üyesi olduğu Birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil edilerek yerine getirilir.