Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

 

  • Neden üye olmalıyım?

İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren Birliklere üye olmaları 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince zorunludur.

Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, UR-GE projelerine, yurtdışında düzenlenen fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, pazar araştırmalarına, eğitimlere katılım gibi hizmetler için de Birliklere üye olunur.

         Giriş aidat ücreti ne kadardır?

Hizmet İhracatçıları Birliği giriş aidatı, cari yıldan bir önceki yıl; 

0-9,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı (2.559 TL )

10-29,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı (5.118 TL )

30-59,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı (7.677 TL )

60-99,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı (10.236 TL )

100 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 5 katıdır. (12.795 TL )

Giriş aidatı ödeyen firmalar ayrıca yıllık aidat ödemeyeceklerdir. 

Not: Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi olup, cari yıl aidatının bir kısmını veya tamamını ödemiş üyelerimizin giriş aidatlarının tekrar belirlenmesini teminen, Genel Sekreterliğimize, Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından hazırlanmış ve onaylanmış cari yıldan bir önceki yıl cirolarını belirten bir yazı aslını (yazının ekinde YMM veya SMMM'nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesi de ibraz edilmelidir.) veya vergi dairesi tarafından onaylı cari yıldan önceki yıl Kurumlar Vergisi Beyannamesini iletmeleri gerekmektedir.

  • Yıllık aidat ücreti ne kadardır?

Hizmet İhracatçıları Birliği yıllık aidatı, cari yıldan bir önceki yıl; 

0-9,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı (2.559 TL )

10-29,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı (5.118 TL )

30-59,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı (7.677 TL )

60-99,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı (10.236 TL )

100 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 5 katıdır. (12.795 TL )

Yukarıdaki Hizmet İhracatçıları Birliği yıllık aidat tutarları 2019 yılı için geçerlidir.

Aidatlar takvim yılı esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir.

Not: Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi olup, cari yıl aidatının bir kısmını veya tamamını ödemiş üyelerimizin giriş aidatlarının tekrar belirlenmesini teminen, Genel Sekreterliğimize, Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından hazırlanmış ve onaylanmış cari yıldan bir önceki yıl cirolarını belirten bir yazı aslını (yazının ekinde YMM veya SMMM'nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesi de ibraz edilmelidir.) veya vergi dairesi tarafından onaylı cari yıldan önceki yıl Kurumlar Vergisi Beyannamesini iletmeleri gerekmektedir.

 

  • Yıllık Aidatların son ödeme tarihi ne zamandır?

Hizmet İhracatçıları Birliği yıllık aidatları her yıl Şubat sonuna kadar ödenmelidir. Şubat sonuna kadar ödenmeyen borçlar için müteakip aylarda gecikme zammı tahakkuk ettirilecek olup, gecikme zammı aylık olarak %2'dir. 

  • Firma bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

immib@immib.org.tr adresine iletişim bilgileri değişikliği gönderilerek güncelleme yapılabilir.

 

  • Firma nevi değişikliğinde hangi evraklar gerekir?

immib@immib.org.tr adresine dilekçe, imza sirküleri, değişikliği gösteren ticaret sicil gazetesi ve yeni vergi levhasının gönderilmesi yeterlidir.

 

  • Birliğiniz üyeliğinden nasıl istifa ederim?

immib@immib.org.tr adresine üyelikten çıkış talebi olan dilekçe ve imza sirkülerinin gönderilmesi yeterlidir. 

 

  • Genel Sekreterliğiniz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmalar yeniden üye olabilir mi?

Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üye olmak için dilekçe, imza sirküleri ile birlikte yukarıda belirtilen giriş aidatının ödendiğini gösteren dekontu immib@immib.org.tr adresine göndermesi yeterlidir. 

  • İlgili kurumlara/firmalara verilmek üzere üye olduğumuza dair belgeyi nasıl temin edebiliriz?

immib@immib.org.tr adresinden üye bilgi kartınızı vergi veya Birlik sicil numaranızı belirterek talep edebilirsiniz. Mail yolu ile tarafınıza dönüş yapılacaktır. 

  • İMMİB alt kodları nelerdir?

                             

BİRLİK KOD

BİRLİK 

BİRLİK ADI

28

HİZMET

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ